Wednesday, October 11, 2006

Navodila za pošiljanje prijav projektov za 6. okvirni program EU

Za tiste, ki vas zanima je na naslednji spletni strani:

http://www.rtd.si/slo/6op/gradivo/inc/Part-info-sub-of-proposals-for-FP6.doc

moč najti Navodila za pošiljanje prijav projektov za 6. okvirni program EU.