Saturday, September 16, 2006

Koristni dokumenti za 6. okvirni program EU

Navodilo za pravice intelektualne lastnine za projekte 6. OP _
ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp6/docs/fp6_iprguidelines_17march04_en.pdf

Wednesday, September 06, 2006

Obrazci za pogajanja za podpis pogodbe za projekte 6. ovirnega programa

Obrazci za pogajanja za podpis pogodbe za projekte 6. ovirnega programa so na voljo na spletnem naslovu: http://www.cordis.lu/fp6/contractpreparation