Tuesday, July 25, 2006

Cilji 6. okvirnega programa EU

6. okvirni program EU si je zastavil številne cilje, ključni so:

primarni cilj: integriranje evropskega raziskovanja
sekundarni cilj: strukturiranje skupnega EU raziskovanja
terciarni cilj: okrepitev skupnega raziskovanja

Tuesday, July 11, 2006

Bistvo 6. okvirnega programa, ki poteka od 2003 do 2006

Bistvo 6. okvirnega program, ki bo potekal od 2003 do 2006, je da izvaja novo skupno evropsko raziskovalno politiko ERA (European Research Area).

Saturday, July 01, 2006

Dokumenti o 6. okvirnem programu EU

Koristna stran, če potrebujete slovenske prevode za dokumentacijo o 6. okvirnem programu EU:
http://europa.eu.int/eur-lex/sl/dd/index.html