Friday, May 26, 2006

Recenzenti

Za recenzente je lahko zanimiv naslednji razpis:

Razpis za prijavo recenzentov za ocenjevanje predlogov projektov in nadzor nad izvajanjem projektov 6. okvirnega programa EU

Razpis išče posamezne strokovnjake in strokovnjake v okviru organizacij.

Razpis traja do zaključka - 31.12.2006.

Več informacija na strani Raziskave in razvoj v Sloveniji. www.rtd.si

Sunday, May 07, 2006

Razpisi združenja INTAS

INTAS je v 2006 objavil sedem razpisov za raziskovalne in partnerske projekte za države INTAS in države NIS.

INTAS in Sibirski oddelek Ruske akademije znanosti (SB RAS) sta razpisala sredstva v višini 1,72 milijona EUR. ROK ZA PRIJAVO: 06.06.2006 do 13.00.

INTAS in nemška družba za raziskavo težkih ionov (GSI) sta razpisala sredstva v višini 1 milijon EUR. ROK ZA PRIJAVO: 16.05.2006 do 13.00.

Nanotehnologija, materiali in proizvodne metode

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v sklopu MATERA.

Cilj razpisa je spodbuditi razvojno dejavnost na naslednjih področjih:
  • napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije,
  • kompleksni sistemi in inovativne tehnologije,
  • tehnologije za trajnostno gospodarstvo,
  • zdravje in znanost o življenju.
Več informacij na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Saturday, May 06, 2006

Razpis v okviru ESSR-a - dolgoročni krediti

Slovenski podjetniški sklad je konec februarja objavil razpis za izdajanje garancij za dolgoročne kredite najete pri slovenskih bankah v letu 2006

Vrednost razpisa znaša okvirno 1, 8 milijarde SIT.

Več informacij na voljo na Slovenskem podjetniškem skladu.

Evropski sklad za regionalni razvoj ESSR - razpis

Slovenski podjetniški sklad je v marcu objavil razpis za odobritev neposrednih subvencij za nakup tehnološke opreme v letu 2006.

Naslednji rok za oddajo dokumentacije je 20.6.2006.

Vrednost razpisa znaša skoraj 5 milijard SIT.