Saturday, September 16, 2006

Koristni dokumenti za 6. okvirni program EU

Navodilo za pravice intelektualne lastnine za projekte 6. OP _
ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp6/docs/fp6_iprguidelines_17march04_en.pdf

0 Comments:

Post a Comment

<< Home