Sunday, May 07, 2006

Razpisi združenja INTAS

INTAS je v 2006 objavil sedem razpisov za raziskovalne in partnerske projekte za države INTAS in države NIS.

INTAS in Sibirski oddelek Ruske akademije znanosti (SB RAS) sta razpisala sredstva v višini 1,72 milijona EUR. ROK ZA PRIJAVO: 06.06.2006 do 13.00.

INTAS in nemška družba za raziskavo težkih ionov (GSI) sta razpisala sredstva v višini 1 milijon EUR. ROK ZA PRIJAVO: 16.05.2006 do 13.00.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home